• Gratis afhalen en terugbrengen
  • Veilig betalen
  • Gratis verzending in België vanaf €24,99

Download hier de online versie van onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de Bristol Webshop

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van kleding, schoenen, accessoires en sportartikelen via de website van Bristol (Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen - België, Tel. +32 11 854 784, E-mail: webshopVL@bristolshop.be, Ondr. 0840.591.904).
Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Euro Shoe Group nv en particulieren. Alhoewel deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend voor klanten uit België, Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg bedoeld. Het aanbod op deze site is uitsluitend bestemd voor klanten die in België, Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg wonen.
Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van onze producten, aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden en is men erdoor gebonden.
Euro Shoe Group nv behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.
Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.
Euro Shoe Group nv heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen. De prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webwinkel van Bristol.

 

Bestelling

Indien een bestelling met succes is geplaatst, ontvangt u een bevestigingsmail met een overzicht van uw bestelling en een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. Indien u kiest voor een levering op een privéadres, ontvangt u een tweede mail van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveringsadres. Indien u kiest voor een levering in een filiaal, ontvangt u een aankomstbevestiging van zodra uw bestelling in de winkel van keuze is gearriveerd. Indien het bestelde artikel toch niet voorradig blijkt te zijn, wordt u door onze klantendienst gecontacteerd.

 

Verzending en levering

U kunt vanuit België, Frankrijk en Luxemburg bestellen.
Wanneer u de gewenste maat van uw favoriete artikel aanklikt, ziet u meteen de correcte levertermijn op de site. Is uw bestelde artikel direct leverbaar? Dan kunnen we uw bestelling al binnen 2 werkdagen leveren indien u kiest voor een levering op een privéadres. Kiest u voor een afhaling in een filiaal, dan moet u rekening houden met een levertijd van 5 tot 7 werkdagen. Is uw bestelde artikel niet direct leverbaar vanuit een filiaal? Dat betekent concreet dat het artikel op dit moment niet voorradig is in ons distributiecentrum, maar gelukkig wel in één van onze filialen. We doen al het mogelijke om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. Voor een levering op een privéadres moet u rekening houden met een levertijd van 4-7 werkdagen. En voor een afhaling in een filiaal moet u 5-10 werkdagen tellen. Wat indien u meerdere artikelen bestelt met verschillende levertijden? Heel simpel! De langs getoonde levertijd in de winkelwagen geldt voor de totale bestelling. Artikelen worden niet apart verstuurd. Zo hoeft u maar één keer thuis te blijven om uw bestelling in ontvangst te nemen of moet u maar één keer naar de winkel rijden. Goed om te weten: indien u hebt gekozen voor een levering op een privéadres en u bent niet aanwezig op het moment van de levering, dan wordt uw bestelling bij uw buren of in een afhaalpunt geleverd. U ontvangt een schriftelijk bericht in uw brievenbus waarin staat op welk adres uw bestelling werd geleverd.

Er worden geen verzendingskosten aangerekend voor bestellingen vanuit België vanaf 24,99 EUR en voor verzendingen naar een Bristol-filiaal.
Voor bestellingen vanuit België lager dan 24,99 EUR wordt er daarentegen 3,99 EUR verzendingskosten aangerekend.
U kunt ook vanuit Frankrijk en Luxemburg bestellen. Hiervoor zijn we wel genoodzaakt om een vaste verzendingskost van 7,50 EUR aan te rekenen voor een levering op een privéadres, ongeacht het bedrag van uw bestelling.
Indien de wettelijke maximale levertermijn van 30 dagen wordt overschreden, krijgt u het aankoopbedrag van uw bestelling terugbetaald.

 

Betalingsmodaliteiten

Betalingen kunnen online verricht worden via Bancontact/Mister Cash, VISA/MasterCard of Sofort Banking. Als men ervoor opteert de bestelling af te halen in één van de Bristol-filialen moet er toch steeds online betaald worden. Men kan een bestelling uit de Bristol webshop niet afrekenen in een Bristol-filiaal.
De betaling gebeurt in Euro. Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten.
Bestelde goederen blijven eigendom van Euro Shoe Group nv tot de bestelling volledig is betaald.
Euro Shoe Group nv neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Euro Shoe Group nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als derden onrechtmatige toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

 

Terugzendingen/Omruilen

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst" .

U hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden - van uw aankoop af te zien. Dit binnen de veertien dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van het retourformulier. Het retourformulier wordt standaard meegestuurd bij uw bestelling.
U kunt ons ook laten weten dat u van de verkoop afziet door het herroepingsformulier naar ons terug te sturen. Euro Shoe Group nv beroept zich op geen enkele uitzonderingsgrond betreffende het herroepingsrecht. Voor meer informatie over de uitzonderingen op het herroepingsrecht, klik hier.

U kan de aankoop die u wenst te annuleren of om te ruilen GRATIS binnenbrengen in een Belgische Bristol-winkel naar keuze of u kan de bestelling op eigen kosten terugsturen naar: Webshop Bristol, Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 15 3580 Beringen, België (Ondr. 0840.591.904).

Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde terugzendingen worden niet geaccepteerd.
Retours die binnengebracht worden in een Belgische Bristol-winkel, worden contant terugbetaald of, indien deze op voorraad zijn in de winkel, omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Ruilen is niet mogelijk indien u kiest voor een retour naar het hoofdkantoor.
Gelieve het retourformulier steeds volledig in te vullen.

We vragen u vriendelijk om steeds zoveel mogelijk gebruik te maken van de originele verpakking bij het terugsturen van de goedere. De initiële verzendkosten worden bij een retour enkel terugbetaald indien u heeft gekozen voor de standaard levering, namelijk levering in een winkel van Bristol naar keuze.

 

Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Daarom geldt voor alle artikelen die u bij ons koopt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice op het nummer: +32 (11)/854.784 (ma-do: 9u-17u en vrij: 9u-16u).

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie. Dan kunt u het product samen met het retourformulier binnenbrengen in een filiaal naar keuze of terugsturen naar: Bristol, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen

Na deze terugzending of het binnenbrengen in een filiaal naar keuze wordt er door ons bekeken of het product wegens een productiefout of wegens normale slijtage niet goed functioneert:
- Wanneer er sprake is van een productiefout wordt u hier over ingelicht en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk teruggestort/terugbetaald.
- Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden:

    - normale slijtage van zolen en hakken
    - kale neuzen bij schoenen door normale slijtage van buitenaf
    - beschadiging aan hak
    - door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken
    - overmatige transpiratie
    - afgeven van schoenen en kleding
    - artikelen beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding of schoenen

 

Klachten

Indien de consument een klacht wenst in te dienen, kan hij via het contactformulier of via het nummer: +32(11)/854.784 contact opnemen. De  consument zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd  worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen.
Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij de Europese Commissie via het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Overmacht

Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Euro Shoe Group nv, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Euro Shoe Group nv.

 

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Euro Shoe Group nv zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

 

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

 

Privacy Policy Bristol (Euro Shoe)

Dit privacybeleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze websites inclusief onze webshop en onze wedstrijdpagina's. Euro Shoe Group NV is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Bristol NV maakt deel uit van Euro Shoe Group NV.

Euro Shoe Group NV
Lochtemanweg 15
3580 Beringen
België

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website onder "Privacy Statement".
Heb je vragen in verband met onze privacyverklaring? Contacteer ons via GDPR.BE@euroshoe.com

 

 

Wat is het BeCommerce-label?

be commerceBeCommerce iss de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand. Bristol respecteert de regels opgenomen in de Gedragscode van BeCommerce. De Code bevat regels over privacy, kopen op afstand en telemarketing. Deze regels bieden u als consument een optimale bescherming.

Bristol, als drager van het BeCommerce Label, houdt zich aan de strengere regels die gericht zijn op het kopen op afstand via internet. Wij respecteren de Gedragscode van BeCommerce. 

Indien u een geschil heeft met ons, kunt u bij de Geschillencommissie via info@becommerce.be terecht. De Geschillencommissie is bevoegd voor het oplossen van en het oordelen over alle geschillen tussen een consument en een lid. De (individuele) benoeming van (leden van) de Geschillencommissie gebeurt door de Raad van Bestuur. Hiervoor is geen goedkeuring of acceptatie van de Algemene Vergadering vereist. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de Geschillencommissie, met een nauwkeurige uiteenzetting van de feiten en vergezeld te gaan van alle nuttige stukken. De Geschillencommissie registreert onmiddellijk elke ingediende klacht en kent een identificatienummer toe. Hij bevestigt de ontvangst aan de eiser en gaat na of het dossier volledig is. In voorkomend geval wordt de klager verzocht meer gegevens te verstrekken over de klacht. De Geschillencommissie zendt de dossiergegevens naar het betrokken lid.

www.becommerce.be