• Gratis afhalen en terugbrengen
  • Veilig betalen
  • Gratis verzending in België vanaf €24,99

Corporate  |  Over ESG  |  Vacatures  |  Geschiedenis  |  Commitment en waarden  |  Bedrijfsgegevens  |  Avance

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

Euro Shoe Group (Bristol) streeft ernaar om haar klanten een eerlijk product aan een eerlijke prijs aan te bieden met aandacht voor mens en milieu. Concreet betekent dit dat we allerlei initiatieven nemen om duurzaam te ondernemen in de volledige toeleveringsketen, van inkoop tot distributie. 

Waarom verantwoord ondernemen?

Bedrijfsvoering voor Euro Shoe Group gaat verder dan het maken van winst of het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. Als bedrijf zijn wij ervan overtuigd dat we een impact hebben op de samenleving en dat het dus ook onze morele plicht en verantwoordelijkheid is om een positieve bijdrage te leveren die verder gaat dan tewerkstelling. Door het consequent uitdragen van onze waarden naar de stakeholders hopen wij daarenboven mee te werken aan de verdere ontwikkeling van onze maatschappij.

De waarden die Euro Shoe Group hoog in het vaandel draagt:
- Vertrouwen
- Samenwerken voor het groter belang
- Verantwoordelijkheid nemen
- Uitdagen tot groei en ontwikkeling
- Transparantie

INKOOP

Arbeidsomstandigheden

Euro Shoe Group waakt er nauwlettend over dat de artikelen die je bij ons koopt op een ethisch verantwoorde manier geproduceerd worden. We proberen dan ook uit te sluiten dat er kinderarbeid te pas komt aan de productie van onze artikelen. Zo zijn onze leveranciers verplicht een "No Child Labour" verklaring te ondertekenen en is er onze "Code of Conduct".

Ook hebben we onze Quality Control partner in het Verre Oosten, AQA Services, opdracht gegeven om, naast de bewaking van de kwaliteit van de goederen die wij in het Verre Oosten laten maken, ook de tewerkstellingsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te controleren.

Bovendien zijn onze inkopers regelmatig aanwezig in de landen van productie, zowel om aan te kopen, maar ook om persoonlijk toe te zien op de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar we mee samenwerken.

Al onze leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd en nieuwe leveranciers worden, alvorens wij met hen in zee gaan, volledig gescreend op hun gedrag als betrouwbare zakenpartner. 

In 2014 is Euro Shoe Group lid geworden van het Business Social Compliance Initiative (BSCI) (http://www.bsci-intl.org), dat zich inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. We implementeren de gemeenschappelijke gedragscode van het BSCI bij onze leveranciers die gebaseerd is op internationaal aanvaarde richtlijnen zoals de Conventies van de International Labor Organisation (ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

We tekenden eveneens het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Dit akkoord heeft als doel te zorgen voor structurele verbeteringen op het gebied van veiligheid in de fabrieken in Bangladesh. Het is een bindend contract tussen kledingmerken, internationale en Bengaalse vakbonden en NGO’s en stelt een kader voor onafhankelijke en transparante fabrieksinspecties, reparaties en verbeteringen van onveilige werkplekken.

Producten

Chemische stoffen

Wij verlangen van onze leveranciers dat onze producten volledig in lijn zijn met de Europese wetgeving voor Chemische stoffen, genaamd REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Dit betekent dat er geen zorgwekkende chemische stoffen in onze goederen mogen voorkomen die je gezondheid of die van de medewerkers tijdens het productie- en distributieproces kunnen schaden. Zowel het milieu in het land van productie, als hier bij ons, de Benelux, zijn hier mee gebaat. Wij volgen ook continu de berichtgeving van het ECHA (European Chemical Agency). Wij vragen op regelmatige basis attesten op in verband met de productsamenstelling en zorgen indien nodig voor aanvullende laboratoriumonderzoeken. Wij verzorgen ook de noodzakelijke informatiedoorstroming naar onze klanten, indien hierom wordt verzocht.

Dieren

Onze artikelen zijn bontvrij. Wij kiezen er principieel én officieel voor om uitsluitend nepbont te gebruiken.
Na het zien van de schokkende undercoverreportage in november 2013 van PETA over het dierenleed op Chinese angoraboerderijen beslisten wij eveneens om geen artikelen met angorawol meer in te kopen. Hiermee willen we duidelijk maken dat we geen dierenleed tolereren.

DISTRIBUTIE & MARKETING

Distributie

Meer dan de helft van de ingevoerde goederen worden verder per zeecontainer vanuit Antwerpen, met het binnenschip, vervoerd naar ons distributiecentrum te Beringen. Scheepsverkeer zorgt voor aanzienlijk minder CO2- uitstoot in vergelijking met wegtransport. De motoren van de vrachtwagens van onze partner-distributeur, de firma Jan De Rijk, beantwoorden voor de uitstoot aan de Euro 5-norm. Hun laadruimten werden speciaal aangekleed om een geluidsarm laad- en losproces te krijgen, met een minimum aan hinder en optimale veiligheid. Bij de uitbouw van het wagenpark van onze medewerkers is er alle aandacht voor de beperking van de emissie van broeikasgassen.

Verpakking

Euro Shoe Group is tevens aangesloten bij Fost Plus, een organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. In Nederland zijn we aangesloten bij het "Afvalfonds Verpakkingen", die hetzelfde doel nastreeft.

Het bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal evenwel, wordt door het winkelpersoneel zelf verzameld en terug naar het hoofdkantoor gestuurd. Daar zorgen wij voor de sortering en komen de materialen in het recyclagecircuit terecht. Uiteindelijk zullen zij opnieuw nuttig gebruikt kunnen worden.

Ook andere afvalstoffen worden grondig verzameld, gesorteerd en opgehaald in de hoofdzetel van ons bedrijf. Zo krijgen wij uiteindelijk 13 verschillende fracties, klaar voor recyclage.

Folders

FSC

Onze folders worden op papier met FSC-label gedrukt. FSC is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos. Het FSC label garandeert de verantwoorde oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. Door onze aansluiting bij het "Interventiefonds oud papier" steunen wij ook de inzameling en recyclage van de folders.

Energie

Zowel in ons centraal distributiemagazijn, in onze kantoren, als in onze filialen proberen we zo zuinig mogelijk om te springen met energie. In 2015 worden al onze winkels uitgerust met een meetsysteem waardoor we energieverspilling zullen kunnen detecteren en terugschroeven.

GOEDE DOELEN

Kom op tegen Kanker

Kom op tegen kanker

Bristol organiseert jaarlijks een inruilactie. Alle klanten kunnen dan hun oude spullen binnenbrengen ten voordele van het goede doel: Kom op tegen Kanker. Meer informatie op http://www.komoptegenkanker.be.

De Warmste Week van Music for Live

De Warmste Week

In 2017 steunde Bristol voor de eerste keer de Warmste Week van Music for Live. In de maand december konden onze klanten in alle Vlaamse Bristol-filialen een leuke kerstbal kopen: de Jingle Bal! Uit deze gekke kerstbal klonk een kerstliedje, ingezonden door stand-upcomedian Philippe Geubels. De opbrengst van de Warmste Week ging naar meer dan duizend goede doelen! Meer informatie op https://dewarmsteweek.stubru.be.

Stichting Vanaudenhove

De familie Vanaudenhove, oprichters van Euro Shoe Group, steunt al sinds 2002 sociale projecten en organisaties uit de brede omgeving van Diest, de stad waar de allereerste schoenenwinkel van Euro Shoe Group in 1925 zijn deuren opende.